Introduction

     The  Dept. of Administrative Services is an Executive Branch department of the American Samoa Government consisting of the Director's Office and several divisions: the ASG Mailroom, Printshop, Archives and Records Center, Housing, and Executive Office Bldg. Security-Maintenance.  Each division therefore functions according to policies and responsibilities regulated by the Director's Office.  The Director's Office also provides certain government services to the general public and ASG employees. These include ASG contracts and leases and personnel services with oversight of activities performed by Housing, Printshop, Mailroom, Archives and Records Center and EOB Security-Maintenance.  We are located at the Executive Office Bldg. in the village of Utulei, Tutuila, American Samoa. 684-633-4157/58. We welcome your comments and suggestions as we work to expand and improve our  public information website.

               Director Afalava Eliki

Department of Administrative Services

     The Dept. of Administrative Services continues American Samoa Government CODE BLUE policies and procedures regarding the worldwide COVID-19 pandemic. The Dept. of Administrative Services therefore advises the public that it follows Governor Lemanu P. S. Mauga's initial Declaration of Ongoing Public Health Emergency and State of Emergency and all subsequent monthly modifications since Jan. 3, 2021. All visitors are therefore asked to please obey individual division safety instructions and to please practice our department's "4 W" exercises: WEAR a mask during all public interactions; WASH hands frequently and thoroughly after contact with public surfaces; WATCH social distance by staying 6 ft. apart at all times; and be WARY of crowds and closed office ventilation spaces when visiting. All visitors are also asked to please limit direct face to face conversations to 15 minutes when possible. The Dept. of Administrative Services looks forward to adequate or total community vaccination for all persons over 12 yrs old, and the final repatriation of all American Samoans stranded off island during 2020-21. Together we can all control and diminish the potential spread of COVID-19 viruses into our public buildings, vehicles, businesses, schools, churches, villages and homes. For the latest advisories press the COVID-19 ADVISOR link above. Thank you.

 

       E fa'aauau lava le Ofisa Puleaga O Le Malo fa'atonuga Failoga Lanumaoana o le Malo Amerika Samoa a ua o le fa'ama'i KOVITI-19 ua afio ai le lalolagi. Matou te sapasapaia pea fa'atonuga o i lalo o le Fa'aliga Muamua o lona Afioga Kovana Lemanu P. S. Mauga talu mai Ian. 3, 2021 ma isi nai suiga ta'i masina ua fa'asalalau atu. E fa'atatauina la tagata uma e asiasi atu i matou ofisa ta'itasi ina fa'amolemole usita'i matou puipuiga a ua le soifua maloloina. E lelei lava pe a mafai na fa'aa'o matou mataitusi Fa: "4 F" - FA'AOGA se punifofoga, FULU mama lima pe fa'apea e pa'i le ofisa; FA'AVA i le 6 futu mai isi tagata i taimi uma; ma FA'ASO ese mai tagata ua potopoto ma mai ea punitia i totonu potu ofisa ta'itasi. E fa'amolemole fo'i pe ina e mafai na fa'apu'upu'u tautalanoaga i minute 15. Tatou fa'amalosi ma fa'asaga luma ina tui vakisini tatau tagata ma tupulaga e matua i le 12 tausaga; ma ina toi taliu mai saogalemu tagata Amelika Samoa sa pa'ulia fafo i lia tausaga 2020-21. E mafai lava tatou e fa'apuipuina le sologa o vailisi KOVITI-19 i totonu fale eseese o le malo, ta'avale, pisinisi, aoga, lotu, nu'u ma maota ta'itasi pe a tatou galulue fa'atasi. Mo nisi fautuaga fou atilia'e, fa'a o'omi le liniki "COVID-19 ADVISORY" o i luga.  Fa'afetai Lava.