Introduction

     The  Dept. of Administrative Services is an Executive Branch department of the American Samoa Government consisting of the Director's Office and several divisions: the ASG Mailroom, Printshop, Archives and Records Center, Housing, and Executive Office Bldg. Security-Maintenance.  Each division therefore functions according to policies and responsibilities regulated by the Director's Office.  The Director's Office also provides certain government services to the general public and ASG employees. These include ASG contracts and leases and personnel services with oversight of activities performed by Housing, Printshop, Mailroom, Archives and Records Center and EOB Security-Maintenance.  We are located at the Executive Office Bldg. in the village of Utulei, Tutuila, American Samoa. 684-633-4157/58. We welcome your comments and suggestions as we work to expand and improve our  public information website.

IMG_4113..jpg

               Director Afalava Eliki

Department of Administrative Services

     The Dept. of Administrative Services continues American Samoa Government CODE BLUE policies and precautions regarding the worldwide COVID-19 pandemic. All Divisions therefore follow Governor Lemanu P. S. Mauga's initial Declaration of Ongoing Public Health Emergency and State of Emergency and all of it's subsequent monthly modifications since Jan. 3, 2021. Visitors are asked to please obey individual Division safety instructions and to please practice our "4 W" exercises: WEAR a mask during all public interactions; WASH hands frequently and thoroughly after contact with public surfaces; WATCH social distance by staying 6 ft./2 m. apart at all times; and be WARY of crowds and enclosed office spaces when visiting. Visitors are also asked to please limit direct face to face conversations to 15 minutes when possible. The Dept. of Administrative Services looks forward to increased community vaccination for adults, adolescents and children 5 yrs old and above and to continuing safety protocols for all people entering American Samoa. Together we can control and diminish the possible introduction and spread of COVID-19 viruses. For the latest advisories please press the COVID-19 ADVISORY link above. Thank you.

 

       E fa'aauau lava le Ofisa Puleaga O Le Malo fa'atonuga Failoga Lanumaoana o le Malo Amerika Samoa a ua o le fa'ama'i KOVITI-19 ua afio ai le lalolagi. Matou te usita'i pea fa'amatalaga o i lalo o le Fa'aliga Muamua o lona Afioga Kovana Lemanu P. S. Mauga talu mai Ian. 3, 2021 ma isi nai suiga ta'i masina ua fa'asalalau atu. E fa'atatauina lava la tagata uma e asiasi atu ia matou ofisa ta'itasi ina fa'amolemole usita'i matou puipuiga a ua le soifua maloloina. E lelei tele pe e mafai na fa'ata'ita'i matou mata'itusi Fa: "4 F" - FA'AOGA se punifofoga, FULU mama lima pe fa'apea e te pa'i le ofisa; FA'AVA i le 6 ft./2 m. mai isi tagata i taimi uma; ma ina FA'ASO ese mai tagata e potopoto i ofisa ua ea punitia. E fa'amolemole atu fo'i se ina mafai fa'apu'upu'u tautalanoaga i minute 15 pe a su mai. Ma te fa'asaga luma atu ina atili le tui vakisini mo tagata matutua, tupulaga ma tamaiti 5 tausaga aga'i luga; ma le taliu saogalemu tagata Amelika Samoa ma malo eseese e malaga mai. Tatou fa'atasi ina ia fa'apuipuina se taunu'uuga le vailisi KOVITI-19 i totonu Amelika Samoa. Mo fautuaga fou atilia'e, fa'a o'omi le liniki "COVID-19 ADVISORY" o i luga.  Fa'afetai Lava.